309 East Houston Street, Dayton, Texas 77535
The Villas Dayton Apartment Building 1 Exterior